Om oss

Vindus er et nytt prosjekt for noen litauiske veteraner i den norske byggebransjen som hadde et ønske om å lage et mindre og mer personlig selskap.

Etter lang tid i bransjen har vi opparbeidet oss god kompetanse på PVC og aluminiums vinduer samt dører.

Vi er medeiere i en fabrikk i Litauen som produserer varer etter norsk standard og kvalitet. Dere er alltid velkommen for å ta en titt. Enten på fabrikken i Litauen eller det smekkfulle utstillingslokalet i Oslo.

Tre dyktige og samkjørte menn kan gjøre jobben til åtte. Håndverkerne vi samarbeider med menn som disse tre. De er nøye utvalgt for sine fagkunnskaper og stoltheten de setter i sitt arbeid.

Våre kunder er private og profesjonelle i Oslo og omegn.

Firmaet spesialiserer seg på tilpassede løsninger som dører og vinduer i ukurante størrelser og former. Vi har ellers ett rikholding sortement som følger tiden.

Hvis du er interessert i en stabil og kvalitetsbevisst samarbeidspartner – ta kontakt.

Vindus – Holder deg varm.

Mindaugas Puzinas

Eier og daglig leder

Møt sjefen

Sjefen

Sjefen

Mitt navn er Mindaugas og er gründer og daglig leder i Vindus. Jeg har jobbet i den norske byggebransjen siden 2004. Nå har jeg startet et kjærlighetsprosjekt hvor jeg drar nytte av kunnskaper og dyktige venner jeg har samlet gjennom yrkeskarrieren. Dette gir et godt grunnlag for å gi deg en vennlig og real kundeopplevelse som vil gjøre deg fornøyd.

Hvorfor velge oss?

3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis.

Gjelder aluminum og plast

All our production processes are strictly controlled and monitored in accordance with EU requirements and standards. Quality standards are ensured using the quality management system DIN EN ISO 9001, environment management system DIN EN ISO 14001CE mark, Process Quality (P-mark), constant implementation of LEAN production practices, and coordination between of all these systems.

Angående trevinduer

NDVK og CEmerket

3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis.

Norge har et hardt vær. Kravene til produktene som står ute i vår og vind må derfor være av ypperste kvalitet. De skal holde deg temperert gjennom hele året og over lang tid. Våre produkter er produsert etter norske standarder og vil tåle denne behandlingen.

Dette er vi så sikre på at vi har syv års garanti på alle våre produkter.

7 års produktgaranti 

Garantien gjelder: Stabilitet og holdbarhet på produktenes materiale Funksjonsfeil ved beslagsvarer Tetthet mot regn og vind Kondens mellom glassene

Garantien dekker: Erstatter med ny isolerglass dersom det oppstår kondens mellom glassene Erstatter beslagsvarer som har dårlig funksjon Erstatter med nye produkter hvis produktene ikke kan utbedres

Vilkår: Garantien gjelder kun for våre produkter som kan dokumenteres med originalfaktura eller kvittering. Synlige feil og mangler ved levering, må reklameres straks (og senest innen 5 virkedager) i henhold til kjøpsloven. Produktene må lagres tørt og forsvarlig før det monteres. Ubehandlede produkter må beises eller males senest innen 1 måned etter innsetting (helst før innsetting) Det er viktig at man benytter produkter som er beregnet for utvendig trebeskyttelse. Under beising og maling må en unngå å berøre tetningslister og beslag (hengsler: vridere og glidelist). Anbefalt vedlikehold må følges. Alle beslag, mekanismer, ledd, pakninger og glideskinner kontrolleres jevnlig. Smøring og rengjøring må utføres minst 2 ganger i året og ellers ved behov. Glasset må ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for, etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

Kvistgulning/Kvistgjennomslag: Kvistgulning/-gjennomslag kan forekomme. Dette er et treteknisk fenomen som kan inntreffe selv om kvistforsegling er brukt. Det gis derfor ikke garanti mot kvistregulering på ferdig overflatebehandlede produkter fra fabrikk, og dette er ikke reklamasjonsberettiget.

Garantien omfatter ikke: Kvistgulning/Kvistgjennomslag, kostnader til kraner, stillaser o.l. når erstatningsprodukt ikke kan monteres via de adkomstveier som finnes i eller i tilknytning til bygningen. Følgeskader eller andre arbeider som må utføres som malearbeid, tapetsering som kreveres ifm garantiarbeidet. Skader som forårsakes av fremmede gjenstander som er montert på produktene. Skader som oppstår på grunn av uforsvarlig bruk dekkes ikke.

Leveringsgaranti
Vindus har en meget god leveringsgaranti, som gir deg som kunde en ekstra trygghet ved kjøp av våre produkter. Vi vet at nøyaktighet i levering av produktene er like viktig om ikke viktigere enn selve valget av produktene.

Vår leveringsgaranti er:

  • Leveringstiden på våre produkter skal aldri overstige 6 uker fra bestillingsdato.
  • Ved eventuell for sen leveringstid kompenseres kunde med 1 promille pr. dag av de bestilte varers ordresum eks. mva. Dette gjelder alle virkedager.
  • Ved eventuelle skader på produktene erstattes disse selvfølgelig med nye. Kunden kan også be om et avslag i pris dersom dette skulle ønskes i stedet for erstatningsprodukter.
  • For de skadede varene så betales også en kompensasjon med 1 promille av ordresum varer. Kompensasjonen regnes her også utifra alle virkedager.
  • Erstatningen utbetales med inntil max kr.20.000.; eks. mva.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

Salgs- og leveringsbetingelser 

PRISER Prisene er gjeldende i 30 dager fra tilbudsdato hvis ikke annet er oppgitt. Tilbudet er, hvis ikke annet er oppgitt, utregnet i NOK ink. MVA. Når ikke annet er oppgitt er tilbudet basert på samlet bestilling.

ORDREBEKREFTELSER Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene er det ordrebekreftelsen som gjelder. Kunde er ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen.

MÅLANGIVELSE Målene oppgis i bredde x høyde i mm. Oppgitte mål er, når ikke annet framgår, alltid utvendige karmmål. Når ikke annet er oppgitt er glassmål ferdige glassmål. Parten som foretar oppmåling er ansvarlig for at produktet passer.

ANNULERING OG ENDRING AV ORDRE Ordre som allerede er sendt av vår leverandør kan kun annulleres, eller endres, med leverandørens godkjenning. Alle utgifter i forbindelse med annullering eller endring debiteres kjøper.

PRODUKTANSVAR Kjøper skal holde VINDUS skadesløs i den utstrekning firmaet pålegges ansvar ovenfor tredjepart for den type skade, og/eller tap, som VINDUS etter punkt a og b ikke er ansvarlig for ovenfor kjøper eller tredjepart. VINDUS er ikke ansvarlig for skade forvoldt av det solgte:

  1. a) På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte er i kjøperens besittelse.
  2. b) På produkter som er framstilt av kjøperen, eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produkter som følge av det solgte forårsaker.

VINDUS er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap. De nevnte begrensninger i VINDUS sitt ansvar gjelder ikke hvis firmaet har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar, i henhold til ovennevnte punkt, skal denne parten straks underrette den andre om dette. VINDUS og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det solgte.

LEVERINGSTIDSPUNKT Levering skjer i henhold til det angitte tidspunkt på ordrebekreftelsen. Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, og dermed også forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av det kjøpte.

Forsinkelser berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor VINDUS har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper og eventuelt forskudd er innbetalt på VINDUS konto. Hvis utsendelsen utsettes på grunn av kjøper, eller på grunn av manglende sikkerhetsstillelse, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 1,2 % rente pr. påbegynt måned. Eventuell leie av lagerlokale debiteres kjøper.

FORSENDELSE Forsendelse skjer med transportmidler som, hvis ikke annet er avtalt, ordnes av VINDUS

LEVERINGSSTED Leveringen skjer til bekreftet leveringsadresse. Kjøper er ansvarlig for at fullastet stor lastebil kan kjøre fram til anviste lossested. Ventetid og unødig forlengelse av lossetid debiteres kjøper. Kjøper er ansvarlig for hjelp til lossingen. (Der er kun en mann på bilen). Levering til omliggende øyer er å forstå til nærmeste sentrale fergested. Levering til veiløse steder er å forstå som nærmeste vei.

FRAKTOMKOSTNINGER Hvis annet ikke er avtalt er prisene ab lager. Hvis VINDUS skal ordne forsendelsen sendes varene ab vårt lager.

FRAKTSKADER Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet.

VIKTIG: Ren kvittering for mottakelse av skadede varer betyr at retten til reklamasjon faller bort. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eller senest 7 dager etter levering og alltid før montering og eventuell behandling. Reklamasjoner, som er vårt ansvar, reparerer vi og/eller gir prisavslag eller erstatter med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris.

BETALINGSBETINGELSER Ved ordre kan VINDUS forlange bankgaranti, deponering eller forskuddsbetaling minimum ½ av totalbeløpet for produkter v/bestilling, og resterende ved utsendelse. Leverte varer er vår eiendom inntil hele fakturabeløpet er innbetalt.

BETALINGSSTED VINDUS kommer

GARANTI VINDUS har 7 års produktgaranti på vinduer og dører. For termoglass levert og montert av VINDUS gir vi produsentens garanti, som er 5 år. På øvrige produkter er det garanti iflg. lov om forbrukerkjøp/ kjøpsloven. Dersom det foreligger en mangel ved våre produkter skal det reklameres skriftlig på dette snarest og senest innen 2 måneder fra det oppdages eller burde vært oppdaget. Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Garantidokumenter skal ha ordlyd som garantiutkast fra VINDUS

REKLAMASJONSRETTEN BORTFALLER HVIS: 1. Varene ikke er oppbevart tørt og sikkert. 2. Utvendige dører og vinduer ikke er behandlet eller kun er behandlet med fargeløse produkter. 3. Monteringen ikke er korrekt utført. 4. Varer med skade/feil blir montert eller behandlet før besiktigelse og evt. reparasjon eller bytte av vare. Reklamasjoner, som er vårt ansvar, reparerer vi og/eller gir prisavslag eller erstatter med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris.

TVIST Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning av nærværende kontrakt skal, hvis saken ikke kan løses ved forlik, avgjøres etter norsk rett ved Forliksrådet i Oslo tingsrett.